Syfte

Piteå Landsbygdsforums syfte är att verka som opinionsbildare i landsbygdsfrågor genom att:

Fungera som samtalspartner till kommun, myndigheter och organisationer m.fl.

Samverka med företag och organisationer som är intresserade av att sprida sin verksamhet ut på landsbygden.

Fungera som ett kontaktnät mellan olika aktörer, samt aktivt verka som en samverkanspart i de projekt som aktörerna och Piteå Byaforum sluter avtal om.

Dessa avtal skall medföra intäkter till Piteå Byaforum och i förlängningen medföra att Piteå Byaforum blir ekonomiskt oberoende så långt som möjligt.

Underlätta dialogen mellan Piteå kommun och de sex landsbygdsområdena.

Driva frågor som berör byarnas gemensamma intressen.

Med hjälp av media belysa aktuella landsbygdsfrågor.


En viktig faktor för att Piteå Landsbygdsforum ska fylla sin funktion, är att alla byar tar ansvar för att lyfta fram frågeställningar som de anser berör flera byar än sin egen.

Enklast sker det genom respektive kontaktperson i Landsbygdsforum.

Godkänd 2013-02-06