Infjärden

Förskola, Utbildning och Kompetens

Inom området finns idag totalt 8 avdelningar förskola, varav

5 finns i Sjulnäs/Roknäs, 2 i  Lillpite och 1 i Svensbyn.

I områdets 3 skolor går idag drygt 500 elever.  Svensbyn har vardera ca 100 elever medan Sjulnäs har drygt 300 elever. Sjulnässkolan är en 4-9-skola. Upptagningsområdet sträcker sig från byarna Långträsk, Storsund ca 5 mil västerut, till Böle och Lillpite. I Svensbyns skola  går elever från förskoleklass - åk 3.

Kulturmiljöer / Natur

Infjärdens kulturbygd består av ett flertal storbyar etablerade i området under medeltiden. De har alla sina specifika karaktärer, framförallt vad gäller bebyggelsestruktur. Gemensamt för byarna är de talrika fornlämningarna, de stora traditionella Norrbottens-gårdarna med timrade ekonomi-byggnader och det öppna odlingslandskapet. I området finns fäbodar och torpställen samt platsnamn och fornlämningar som vittnar om samernas vistelser i trakten.


Landsbygdsområde Infjärden kännetecknas av den stora odlade arealen och att här finns kommunens största koncentration av aktiva jordbruk vilket bidrar till ett öppet landskap. Näringen har förändrats på så sätt att antalet jordbrukare minskat och ersatts med större företagsenheter.

En viss brist på jordbruksmark finns i området.


Flera olika områden med höga naturvärden finns inom landsbygdsområdet Infjärden. Det är allt från naturskogar, strandområden, våtmarker och berg. Äldre skog finns bl.a. i områdena kring Torrbergstjärn. Ett naturreservat finns i landsbygdsområdet. Flera vattendrag rinner genom området, bl.a. Lillpiteälven, Rokån, Svensbyån/Sågån och  Tvärån, samt   Piteälven, som är en av Sveriges nationalälvar.

Kultur / Fritid

Kulturområdet Swensbylidja, Vallsbergets vintersport-anläggning och fiskevattnen kring Eliasleden bidrar till ett attraktivt friluftsliv. Vallsberget fyller en viktig funktion som mötes– och aktivitetsplats för föreningslösa ungdomar i hela kommunen.

Näringsliv / Sysselsättning

I området finns 350 registrerade företag. AB Infjärdens värme är största arbetsgivaren men har endast ett fåtal av sina   anställda i området.

Sidan ändrad 2022-05-01

Bodsjön ligger 3 km söder om Svensbyn. Föreningen har övertagit Bodsjöns gamla skola som de nyttjar för egen del och hyr ut för aktiviteter av skilda slag. 

Byaförening:

BODSJÖNS BYAHUSFÖRENING

Kontaktperson:

Lennart Berglund, ordf

Telefon:

070-234 91 48

E-post:

Byagård:

Bodsjöns byahus

Besöksadress:

Bodsjövägen 10

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Facebookgrupp:

Nej

Lillpite är en vacker by, belägen ca 24 km västnordväst om Piteå. Bebyggelsen ligger utspridd längs Lillpiteälvens och Norr-bodabäckens dalgångar. Området är en kulturhistorisk bevarade och också en levande jordbruksbygd med många entreprenörer med framåtanda.  Lillpite var den första byn i Sverige som införde bredband (adsl).

Byaförening:

LILLPITE HEMBYGDSFÖRENING

Kontaktperson:

Victoria Lundberg, ordf

Telefon:

070-551 50 45

E-post:

Byagård:

Legdgården

Besöksadress:

Lillpitevägen 503

Hemsida:

Facebooksida:

Facebookgrupp:

Långnäs har ett kyrkligt ursprung. Där ligger Kyrkbyn, återstoden av det ursprungliga Piteå dit de första kolonisterna anlände från Mälardalen på 1300-talet. Rester av husgrunderna är fortfarande synliga i naturen invid Klockån. Då Piteå församling flyttade sitt kyrkliga centrum till Öjebyn vid sekelskiftet 1400-1500, ökade de privata intressen i området. I Långnäs finns en Dragracingbana.

Byaförening:

LÅNGNÄS IDÉELLA FÖRENING

Kontaktperson:

Lena Wiklund, ordf

Telefon:

 070-617 50 50

E-post:

Byagård:

Ekologen

Besöksadress:

Långnäsvägen 139

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Facebookgrupp:

Roknäs ligger mellan Rokåns och Lillpiteälvens utlopp i Svensbyfjärden och "flyter samman" med Stockbäcken något högre opp efter Rokån. Tillsammans är de ett större samhälle med 717 invånare (2016) och har bra service med bl a livsmedelsaffär och bensinstation samt nära till skolan i Sjulsnäs.

Byaförening:

ROKNÄS-STOCKBÄCKENS BYAFÖRENING

Kontaktperson:

Ingemar Edström, ordf

Telefon:

073-802 60 95

E-post:

Byagård:

Roknäs-Stockbäcken byagård

Besöksadress:

Roknäsvägen 190

Hemsida:

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Svensbyn sägs vara en av Sveriges största byar till ytan. Svensbyn består till största delen av skogsmarker men även en hel del uppodlad jord. Här finns Swensbylijda, ett hembygds-område som blivit en av de mest besökta sevärdheterna i Piteå landsbygd. Här härjade Elias, stortjuven, på 1800-talet.

Byaförening:

SVENSBY HEMBYGDSFÖRENING

Kontaktperson:

Britt Fäldt, ordf

Telefon:

0911-24 10 03, 070-346 64 91

E-post:

Byagård:

Swensbylijda

Besöksadress:

Östra Lidenvägen 55

Hemsida:

Facebooksida:

Facebookgrupp:

Sjulnäs ligger ca 15 km från Piteå. Här bor ca 700 personer. I Sjulnäs finns förskola, mellanstadie- och högstadieskola. Andra serviceinrättningar är ett nyinvigt bibliotek, en pizzeria, färgaffär mm. Byaföreningen ansvarar bl a för Sandöns fritidsområde som ligger vid Svensbyfjärden, vid Lillpiteälvens utlopp.

Byaförening:

SJULNÄS BYAFÖRENING

Kontaktperson:

Stig-Roland Carlzon, ordf

Telefon:

070-169 67 26

E-post:

Byagård:

Sandöns friluftsområde, Jonvallens fäbodvall och Lillåkerns bagarstuga

Besöksadress:


Hemsida:

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Yttersta  ligger också i Infjärdens inland efter väg 543 mellan Lillpite och Åträsk. Byn har ca 35 bofasta invånare.

Byaförening:

YTTERSTA HEMBYGDSFÖRENING

Kontaktperson:

Rickard Lundgren, ordf

Telefon:

070-328 12 22

E-post:

Byagård:

Yttersta byagård

Besöksadress:

Yttersta 123

Hemsida:

Facebooksida:

Facebookgrupp:

Nej

Åträsk ligger i Infjärdens inland ca 10 km nordväst om Lillpite. Det är en mindre by med ca 57 bofasta (2016) men med förhållandevis många aktiviteter som arrangeras av bygde-föreningen. Läs mer om Åträsk här.

Byaförening:

ÅTRÄSK BYGDEFÖRENING

Kontaktperson:

Roland Lundberg, ordf

Telefon:

070-580 22 90

E-post:

Byagård:

Åträsk byagård

Besöksadress:


Hemsida:

Facebooksida:

Facebookgrupp:

Nej

Byautvecklingsgrupper

i alfabetisk ordning

ALTERDALENS  BYGDEFÖRENING

ARNEMARKS INTRESSEFÖRENING BLÅSMARKS HEMBYGDSFÖRENING

BODSJÖNS BYAHUSFÖRENING

BÖLE HEMBYGDSFÖRENING

GRÅTRÄSK HEMBYGDSFÖRENING

HARRBÄCKENS BYAGÅRDSFÖRENING

HEMMINGSMARKS BYAFÖRENING

HÅKANSÖ BYAGÅRD

HÄLLESTRÖMS  BYAFÖRENING

HÖGBACKEN-RISNABBENS MEDBORGARHUSFÖRENING

HÖGLANDSNÄS FRISKA VILJOR

JÄVRE  HEMBYGDSFÖRENING

JÄVREBODARNAS BYAGÅRDSFÖRENING

KLUBBFORS HEMBYGDSFÖRENING

KOLER INTRESSEFÖRENING

KOPPARNÄS-BERTNÄS BYGDEFÖRENING

 

LAKAFORS-PÅLMARKS INTRESSEFÖRENING

 

LILLPITE HEMBYGDSFÖRENING

LÅNGNÄS IDÉELLA  FÖRENING

LÅNGTRÄSK BYAFÖRENING

NORRFJÄRDENS HEMBYGDSFÖRENING

NORRFJÄRDENS FOLKETSHUSFÖRENING

PITSUND-HÖGSBÖLE  BYAFÖRENING

PÅLBERGETS  BYAFÖRENING

ROKNÄS-STOCKBÄCKENS BYAFÖRENING

ROSVIKS BYAUTVECKLINGSFÖRENING

SELSBORGS BYA- OCH VATTENFÖRENING

SIKFORS HUSMODERSFÖRENING

SIKFORS  INTRESSEFÖRENING

SJULNÄS BYAFÖRENING

SJULSMARKS FOLKETSHUSFÖRENING

SJULSMARK-LÅNGTRÄSK BYAFÖRENING

   

SKOMANSTJÄLENS 

BYASTUGEFÖRENING

 

STORSUNDS BYAFÖRENING

STRIDHOLMS BYGDEGÅRDSFÖRENING

SVENSBY HEMBYGDSFÖRENING

SÖDRA HOLMFORS  BYGDEFÖRENING

TRUNDÖNS  BYAGÅRDSFÖRENING

YTTERSTA HEMBYGDSFÖRENING

ÅTRÄSK BYGDEFÖRENING

Byalag

i alfabetisk ordning

HÖGSBÖLESKIFTES SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

LILLPITE BYAMÄN

LÅNGVIK BYASAMFÄLLIGHET

PITE-LÅNGNÄS BYASAMFÄLLIGHET

PULTVIKSBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ROSVIKS BYASAMFÄLLIGHETS-FÖRENING

SJULSMARKS BYASAMFÄLLIGHETS-FÖRENING

SMÅSKÄRSUDDSVÄGENS  SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SVENSBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TOMTÄGARNASSAMFÄLLIGHETS-FÖRENING (Pultviken)

ÖSTRA KLUBBVIKEN