Norrfjärden

Rosfors ligger strax norr om Sjulsmark i den norra delen av Piteå kommun. Här finns det lämningar efter Rosfors bruk, med tillhörande herrgård och Natura 2000-område. I närheten huserar ett flertal besöksföretag samt Rosfors bagarstuga är ett trevligt stopp efter Solanderleden.

Byaförening:

ROSFORS BYAFÖRENING

Kontaktperson:

Anneli Engstrand, ordf

Telefon:

070-385 50 97

E-post:

Byagård:

Rosfors bagarstuga

Besöksadress:

Rosforsvägen 700

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Facebookgrupp:

Nej

Lakafors och Pålmark ligger på var sida om Altervägen strax norr om Norrfjärden. Två mindre byar med gott samarbete och förvånansvärt många arrangemang. Byarna är speciellt kända för sin middags- och caférbjudande som de erbjuder under säsongen.

Byaförening:

LAKAFORS-PÅLMARKS INTRESSEFÖRENING

Kontaktperson:

Katarina Ricken, ordf

Telefon:

070-268 79 37

E-post:

Byagård:

Lakafors-Pålmark byagård

Besöksadress:

Lakaforsvägen 37

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Facebookgrupp:

Håkansön ligger på båda sidor om E4 ett "stenkast" från Norrfjärdens centrum. Härifrån tar man sig lätt till Sandön, lilla och stora Granholmen, Mjöön samt  Borgaruddens camping.

Byaförening:

HÅKANSÖ BYAGÅRD

Kontaktperson:

Torbjörn Larsson, ordf

Telefon:

0911-20 01 98

E-post:

Byagård:

Håkansö byagård

Besöksadress:

Sandlavägen 2

Hemsida:

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Nej

Hälleström ligger några kilometer nordöst om Sjulsmark. Byagården är den gamla skolan som fått stå orörd och därmed är ett tidstypisk exemplar av sin tid.

Byaförening:

HÄLLESTRÖMS BYAFÖRENING

Kontaktperson:

Lennart Bergström, kassör

Telefon:

070-601 81 20

E-post:

Byagård:

Hälleström byagård

Besöksadress:


Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Nej


Sidan ändrad 2024-03-31

Kulturmiljöer

Den värdefulla kulturmiljön i Norrfjärdens landskapsområde estår av det öppna Kulturlandskapet med norrbottensgårdar, odlingsmark, äng och åkerholmen med lador och odlingsrösen. Bertnäs är ett av kommunens finaste exempel på genuin bymiljö. Delar av Kopparnäs och Håkansön består också av detta öppna odlingslandskap. Längre norrut i området breder Alterdalens kulturlandskap ut sig, bland annat med bebyggelse från Altersbruk. I områdets södra del finns den orörda Pålmarksgården. Rosfors bruks, natur– och kulturmiljövärden skyddas som naturreservat. I Norrfjärdens centrum finns kyrkstugebebyggelse  och modernistisk kyrka från 1960-talet.

Näringsliv/Sysselsättning

I landsbygdsområde Norrfjärden finns ca 260 registrerade företag varav 55 aktiebolag. Pet-Food Fodertjänst är största privata arbetsgivare med 20-30 anställda. De flesta övriga företag är småföretag eller enskilda firmor. Det som talar för att näringslivet

även fortsättningsvis kommer att få en positiv utveckling i området är närheten till  både Piteå och Luleå och att kommunikationerna till dessa orter är goda.

Förskola, Utbildning/Kompetens

I landsbygdsområde Norrfjärden finns förskola i Norrfjärden (8 avd), Sjulsmark (3 avd) och Alterdalen (2 avd).

Grundskola finns i Norrfjärden (F-3 och 4-9) samt i Sjulsmark (F-6).

Omsorg/Trygghet

I Norrfjärden finns ett äldreboende i kommunens regi med 69 lägenheter. Dessutom finns en hemtjänstlokal för personal som betjänar ett 50 tal äldre som bor  eget boende. Kommunen driver Träffpunkten på Norrgården för anpassad träning för äldre efter deltagarnas förmåga samt för social gemenskap. Inriktningen är att hälften av deltagarna ska rekryteras från eget boende. Äldreomsorgen har köpt tjänst av Studieförbundet Vuxenskolan för att driva verksamhet.

Socialtjänstens trygghetstelefoner finns att tillgå för vissa personer med bedömt behov, som bor i eget boende. Äldreomsorgens nattpatruller tillgodoser behovet av insatser i enskilda hem under kvällar och nätter.

Alterdalens bygdeförening omfattar bl a  byarna Nybyn, Holmträsk, Altersbruk, Backträsk, Bodträsk utmed Alterälvens norra älvdal i Piteå kommun.

I denna del av Alterdalen finns det många företag, ca 70 st.

Bygdeföreningen tar bl a hand om en vacker och omtyckt badplats.

Byaförening:

ALTERDALENS BYGDEFÖRENING

Kontaktperson:

Lottie Almqvist, ordf.

Telefon:

070-259 72 76

E-post:

Byagård:

Alterdalens bygdegård

Besöksadress:

Altersbruksvägen 117

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Facebookgrupp:

Nej

Harrbäcken ligger vid den västligaste delen av Harrbäcks-fjärden. Kanske mest känd för den rastplats som ligger vid E4 och som många blivit utsedd som den vackraste och för campingplatsen Ladrike.

I byagården arrangeras bl a en kvalitetsloppis varje sommar i början av juli månad.

Byaförening:

HARRBÄCKENS BYAGÅRDSFÖRENING

Kontaktperson:

Anna-Carin Berglund, ordf

Telefon:

070-306 54 75

E-post:

Byagård:

Harrbäckens byagård

Besöksadress:

Harrbäcken 269

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Sjulsmark-Långträsk ligger ca 7 km öster om Sjulskmark,  vid gränsen mot Luleå kommun tätt intill Fällträsk som ligger på den andra sidan av kommungränsen.

Byaförening:

SJULSMARK-LÅNGTRÄSK  BYAFÖRENING

Kontaktperson:

Harry Lööv, ordf

Telefon:

070-268 85 48

E-post:

Byagård:

Fällträskgården

Besöksadress:

Fällträskvägen 420

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Nej

Ottergården, som ligger i Porsnäs, Norrfjärden är sedan år 1968 en hembygdsgård. Här finns bagarstuga, häbre, rundloge och parstuga. Här finns dessutom ett mindre museum med gamla redskap från jordbruksepoken.

Byaförening:

NORRFJÄRDENS

HEMBYGDSFÖRENING

Kontaktperson:

Jan Lundquist, ordf

Telefon:

070-628 96 15

E-post:

Byagård:

Ottergården

Besöksadress:

Porsnäsvägen 71

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Nej

Norrfjärden, tidigare centralort i Norrfjärdens kommun, är tillsammans med sina "kransområden" den mest befolkade landsbygsorten i Piteå kommun och den tätort som ökar mest (2015). I området finns 3 byagårdar/möteslokaler.

Här finns god service med livsmedelsaffär, bank, bensinstation skola 0-9,  äldreboende mm.

Byaförening:

NORRFJÄRDENS FOLKETS HUS

Kontaktperson:

Michael Kerry, ordf

Telefon:

070-598 55 95

E-post:

Byagård:

Folkets Hus

Besöksadress:

Porsnästorget 6

Hemsida:

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Sjulsmark är en by med ca 700 innevånare som ligger 25 km norr om Piteå. I byn finns skola, förskola, bensinstation och ett rikt föreningsliv med ett stort utbud av aktiviteter. Skidbacke med lift, badplats, boulebana, elljusspår och multisportarena är några av de utomhusanläggningar som finns.

Sjulsmarks folketshusförening har ett nära samarbete med Sjulsmarks sportklubb bl a med kansli, hemsida, lokaler.

Rosfors herrgård, ett gammalt bruksområde som också är en ekopark är väl värd ett besök. Området ligger 7 km norr om Sjulsmark.

Byaförening:

SJULSMARKS FOLKETSHUSFÖRENING

Kontaktperson:

Kurt Wiklund, ordf

Telefon:

0911-20 53 50, 070-697 36 54,

kansli: 070-180 60 73

E-post:

Byagård:

Folkets Hus

Besöksadress:

Gamla Sjulsmarksvägen 41

Hemsida:

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Byalag:

SJULSMARKS BYASAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kontaktperson:

Tord Berg

Telefon:

070-298 09 69

E-post:

Byalag:

ÖSTRA KLUBBVIKEN

Kontaktperson:

Stefan Sävenstedt, ordf.

Telefon:

073-041 75 26

E-post:

Hemsida:

Allmänt

Antalet boende inom landsbygdsområde Norrfjärden har i stort sett varit oförändrad under den senaste 10-års perioden. Om man jämför med kommunen i övrigt visar  det sig att området har en större andel i åldrarna 0-5 och 50-64 år. De senaste åren har befolkningsutvecklingen vänt och är nu positiv. För det senaste året redovisas ett födelse-överskott.

Förvärvsfrekvensen är högre än för kommunen i övrigt. De flesta byar inom området, ligger inom bekvämt pendlingsavstånd både till Piteå - Luleå, med goda kommunikationer till båda städerna. Områdets läge centralt i Fyrkanten gör att området bedöms ha goda utvecklings-möjligheter.

Natur

Flera olika områden med höga naturvärden finns inom landsbygdsområde Norrfjärden. Det är allt från naturskogar, strandområden, våtmarker och berg. Äldre skog finns bl.a. i områdena kring Rosfors. Sveaskog har invigt ekoparken Rosfors där företaget ska ta extra hänsyn till förekommande naturvärden. Fyra naturreservat finns i landsbygdsområdet. Några vattendrag rinner genom området,  bl.a. Alterälven och Rosån. Biflöden (inkl. sjöar) till Piteälven ingår i Piteälvens Natura 2000-område. Längs den långa kuststrandlinjen inom landsbygdsområdet finns det stora sammanhängande områden som är fria från bebyggelse och bitvis har välutvecklade strandlövskogar. Vid Tetberget finns ett särskilt värdefullt naturområde.

Kultur/Fritid

Idrott, friluftsliv och kultur utgör viktiga förutsättningar för människors hälsa och livskvalité. Norrfjärdens landsbygdsområde kännetecknas av hög föreningstäthet och ett utvecklat samarbete över föreningsgränser. I FC Norrskens fotbollsverksamhet är spelare från Sjulsmark, Rosvik, Norrfjärden och Alterdalen med. Arbetet med att utveckla kultur- och fritidsliv genomförs i samarbete mellan kommunen och det lokala föreningslivet.

Kultur/Fritid

Idrott, friluftsliv och kultur utgör viktiga förutsättningar för människors hälsa och livskvalité. Norrfjärdens landsbygdsområde kännetecknas av hög föreningstäthet och ett utvecklat samarbete över föreningsgränser. I FC Norrskens fotbollsverksamhet är spelare från Sjulsmark, Rosvik, Norrfjärden och Alterdalen med. Arbetet med att utveckla kultur- och fritidsliv genomförs i samarbete mellan kommunen och det lokala föreningslivet.

Kopparnäs och Bertnäs ligger på var sida om E4 strax söder om Norrfjärden. Bertnäs ligger vid havet. Byarna har en gemensam byagård som ligger i Kopparnäs. Håjladåkonsären som byarna är mest känd för genomförs i en hölada i Bertnäs varje sommar.

Byaförening:

KOPPARNÄS-BERTNÄS BYGDEFÖRENING

Kontaktperson:

Emil Björklund, Kassör 

Telefon:

070-669 52 73

E-post:

Byagård:

Kopparnäs-Bertnäs bygdegård

Besöksadress:

Tullnäsvägen 350

Hemsida:

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Kopparnäs ligger söder om Norrfjärden. Ytterligare söder och öster om E4 ligger Bertnäs. Föreningen är känd för sina "Håjladokonsärer" och för sin kamp med Trafikverket att få Bertnäs rätt stavat på trafikskyltarna.

Byagården ligger i Kopparnäs.

Byaförening:

KOPPARNÄS-BERTNÄS BYGDEFÖRENING

Kontaktperson:

Anders Berg, ordf.

Telefon:

072-522 03 84

E-post:

Byagård:

Kopparnäs-Bertnäs bygdegård

Besöksadress:

Tullnäsvägen 350

Hemsida:

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Byautvecklingsgrupper

i alfabetisk ordning

ALTERDALENS  BYGDEFÖRENING

ARNEMARKS INTRESSEFÖRENING BLÅSMARKS HEMBYGDSFÖRENING

BODSJÖNS BYAHUSFÖRENING

BÖLE HEMBYGDSFÖRENING

GRÅTRÄSK HEMBYGDSFÖRENING

HARRBÄCKENS BYAGÅRDSFÖRENING

HEMMINGSMARKS BYAFÖRENING

HÅKANSÖ BYAGÅRD

HÄLLESTRÖMS  BYAFÖRENING

HÖGBACKEN-RISNABBENS MEDBORGARHUSFÖRENING

HÖGLANDSNÄS FRISKA VILJOR

JÄVRE  HEMBYGDSFÖRENING

JÄVREBODARNAS BYAGÅRDSFÖRENING

KLUBBFORS HEMBYGDSFÖRENING

KOLER INTRESSEFÖRENING

KOPPARNÄS-BERTNÄS BYGDEFÖRENING

 

LAKAFORS-PÅLMARKS INTRESSEFÖRENING

 

LILLPITE HEMBYGDSFÖRENING

LÅNGNÄS IDÉELLA  FÖRENING

LÅNGTRÄSK BYAFÖRENING

NORRFJÄRDENS HEMBYGDSFÖRENING

NORRFJÄRDENS FOLKETSHUSFÖRENING

PITSUND-HÖGSBÖLE  BYAFÖRENING

PÅLBERGETS  BYAFÖRENING

ROKNÄS-STOCKBÄCKENS BYAFÖRENING

ROSVIKS BYAUTVECKLINGSFÖRENING

SELSBORGS BYA- OCH VATTENFÖRENING

SIKFORS HUSMODERSFÖRENING

SIKFORS  INTRESSEFÖRENING

SJULNÄS BYAFÖRENING

SJULSMARKS FOLKETSHUSFÖRENING

SJULSMARK-LÅNGTRÄSK BYAFÖRENING

   

SKOMANSTJÄLENS 

BYASTUGEFÖRENING

 

STORSUNDS BYAFÖRENING

STRIDHOLMS BYGDEGÅRDSFÖRENING

SVENSBY HEMBYGDSFÖRENING

SÖDRA HOLMFORS  BYGDEFÖRENING

TRUNDÖNS  BYAGÅRDSFÖRENING

YTTERSTA HEMBYGDSFÖRENING

ÅTRÄSK BYGDEFÖRENING

Byalag

i alfabetisk ordning

HÖGSBÖLESKIFTES SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

LILLPITE BYAMÄN

LÅNGVIK BYASAMFÄLLIGHET

PITE-LÅNGNÄS BYASAMFÄLLIGHET

PULTVIKSBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ROSVIKS BYASAMFÄLLIGHETS-FÖRENING

SJULSMARKS BYASAMFÄLLIGHETS-FÖRENING

SMÅSKÄRSUDDSVÄGENS  SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SVENSBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TOMTÄGARNASSAMFÄLLIGHETS-FÖRENING (Pultviken)

ÖSTRA KLUBBVIKEN