Start

 

 

För landsbygdsutveckling i Piteå kommun

Piteå landsbygd - en levande landsbygd.

Det finns en levande landsbygd i Piteå kommun, med fungerade service, kommunikationer som kan förbättras, inflyttning och framtidstro. Tillsammans med de lokala byautvecklingsgrupperna arbetar Piteå Byaforum med frågor som avser att behålla och utveckla landsbygden så den förblir levande. (Senast ändrad 2018-04-07)

Det kommer mera......

Denna hemsida är under utveckling och kommer att fyllas med mer information allt eftersom.

 

Efterlysning - Bilder från byarna

Bidrag mottages med tacksamhet.

Observera att ni (eller er förening) ska ”äga” dessa foton och ge PBF tillstånd att använda dessa på Internet. Är det personer på bilderna så tänk på att välja motiv där det inte går att lätt identifiera personerna (som i publikbilder t ex). En del kanske inte bryr sig men det är nödvändigt att tala om var bilderna ska användas och få deras tillstånd för detta (Datalagen PUL).

Skicka er bilder till redaktionen@byaforum.se.

Fel på sidan

Hittar ni faktafel i texterna, saknar information som borde vara med, länkar som inte fungerar etc så meddela detta i följande formulär:

 
 
 
 

Samråd om den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Landsbygdscentra är genomförd.

Under vårterminen kommer det som tidigare har diskuterats att presenteras.

Under granskningstiden 28 mars – 2 maj 2018 ställs förslaget ut i Piteå stadsbibliotek, Stadshuset, i foajén, biblioteken i Rosvik, Norrfjärden, Sjulnäs, Hortlax samt ICA E-fyren i Jävre.

 

Beslut förväntas tas i maj eller juni 2018.

 

Har du synpunkter? Lämna dina skriftliga synpunkter senast 2 maj 2018 via webbformulär, e-post eller post till Piteå kommun, Samhällsplanering, 941 85 Piteå.

 

Mer information finns på:

Du hittar tidigare handlingar samt samråds- och granskningshandlingar under länken nedan:

www.pitea.se/fordjupadoversiktsplan

Nyhetsbrev från Piteå Byaforum

Klicka här för att läsa Piteå Byaforums nyhetsbrev nr 1, 2018.

Inspirationsmöte 4 mars

Ladda ner presentationsmaterial här.

Det händer i Piteå Landsbygd

Se mer ii Evenemangskalendern.

Är ditt arrangemang inte med? Meddela detta till redaktionen@byaforum.se.

Gå med i Piteå Byaforums nya Facebookgrupp

Gå med i gruppen "Piteå Landsbygdsforum" (i stället för Piteå Byaforum).

Gruppen "Piteå Landsbygdsforums" beskrivning är som följer:

Piteå Landsbygd är en levande landsbygd. I denna grupp vill vi ge Piteå Landsbygd ett "ansikte" d v s en plats där man kan visa vad som görs i byarna, marknadsföra sina arrangemang, söka samarbetspartners etc. Detta gäller för såväl landsbygdens föreningar som företag.

I denna grupp kan man också diskutera frågor som berör landsbygden i allmänhet och Piteå landsbygd i synnerhet.

Gå med i gruppen och bjud också in era Facebookvänner som är intresserade av Piteå landsbygd till denna grupp.

Att göra i Piteåbygden är en pärm där landsbygdsföretag och föreningar med verksamhet som är värda ett besök blir beskrivna.

 

Pärmen hittar du på varje plats som är nämnd i pärmen, men också på offentliga ställen som turistbyrån, bibliotek, camping-platser, kommunhuset etc.

 

Pärmen är ett årligt åter-kommande samarbete mellan de deltagande företagen och Piteå Byaforum. Varje sommar ut-kommer en ny version.

Att göra i Piteåbygden

Vill du att ditt företag eller förening ska finnas med i pärmen "Att göra i Piteåbygden" så meddela detta till redaktionen@byaforum.se, 070-517 69 02.

Arbetet med 2018 års version startar 12 april med en träff på Stormyrbergets lantgård kl 19.00.

Nu finns det projektmedel att söka

 

LLU (Lokalt Ledd Utveckling, tidigare LEADER) här äntligen startat. Piteås landsbygd är med i LLU-området "Spira Mare 2020". Spira Mare blev godkänd 6/3 och en verksamhets-ledare är anställd. Mer om Spira Mare hittar du via deras hemsida http://spiramare.se/.

 

Det går också att söka medel för investeringar på landsbygden. Då vänder man sig till Länsstyrelsen i Norrbotten.

Läs även mer under fliken Projektmedel.

 

Nu är det upp till er, kära landsbygdsbor, att ta fram goda idéer för att utveckla er bygd.

 

Använd gärna Piteå ByaForum som ett "bollplank" i er idéutveckling.

 

PBF erbjuder en lokal resurs som kan hjälpa er i ert ansökningsarbete. Kontakta Lena Mikaelsson Aasa för mer information, tfn 070-517 69 02 eller via mejl.

Åträsk - Årets by 2017

Landsbygdspolitiska rådet (LPR) har utsett Åträsk till Årets by 2017 i Piteå kommun med motiveringen

 

"Åträsk - en av de två äldsta byarna i Norrbotten, vackert beläget på höjden över Åträsket. Utifrån de minimala förutsättningar som finns arbetar byn aktivt med att förvalta sitt historiska arv och genom en stark gemenskap tar byn ansvar för sin fortlevnad och utveckling. Hit återvänder många under helger och på sommaren. Här finns ett rikt friluftsliv, fiskevatten och orörd natur både sommar som vinter. En unik biologisk mångfald lockar folk från hela världen till byn.

 

Här är man medveten om sin litenhet och samarbetet med bygden runt omkring är avgörande och tar dem långt.

 

Åträsk – den lilla byn som lever!."

 

Förutom äran får byaföreningen 15 000 kr i prispengar, ”Årets By”- skyltar, diplom och blommor.

 

Den formella prisutdelningen utfördes den 17:e juni i Åträsk Byagård.

 

Läs mer om Årets pristagare här.